Pierwsze wrażenie.

LICZY SIĘ PIERWSZE WRAŻENIE! Nie znasz dnia ani godziny, kiedy poznasz swojego kluczowego klienta czy partnera biznesowego